SHAYAN LAB

آزمايشگاه "شایان گستر آزما" واحدی خصوصی است که زیر مجموعه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قم و همچنین همکار اداره کل استاندارد می باشد تا در مجموعه ی سیستم سلامت ملی، نقش کنترلی ايفا كند. لذا مدیریت آزمایشگاه از طريق اين بيانيه، صراحتاً اعلام مي‌دارد كه آزمايشگاه و كاركنان آزمایشگاه از هر گونه فشار داخلي و يا خارجي و درگیری در فعالیتی كه تأثير منفي بر كيفيت نتايج آزمون مي‌گذارد، رها مي‌باشند. اين آزمايشگاه کلیه فعاليت‌هاي خود را با تأكيد بر حفظ اسرار، بدون تبعيض و بصورت كامل و بر طبق اصول و ضوابط حرفه‌اي انجام مي‌دهد. همچنین خود را متعهد به حفظ و ارتقاء ایمنی و سلامت مواد غذایی مورد مصرف آحاد جامعه می‌داند. حفاظت از اموال و اطلاعات مشتریان جزء قوانين اوليه اين آزمايشگاه‌ می‌باشد.


لازم بذکر است، مدیر ارشد آزمايشگاه‌ مسئول استقرار سيستم مديريت كيفيت و برآورده‌سازي الزامات استاندارد ISO /IEC 17025 جهت اطمينان از اجراي صحيح آزمون‌ها، در اين آزمايشگاه می باشد و متعهد مي‌گردد منابع لازم مالي و منابع انساني را براي استقرار اين استاندارد فراهم نمايد. پیروی از نظامنامه کیفیت برای همه افراد سازمان حتی مدیریت ارشد الزامی است.مدیر ارشد آزمایشگاه