SHAYAN LAB

روز یکشنبه در تاریخ 30/1/94 مدیر کل سازمان صنعت، معدن و تجارت قم جناب آقای ذاکری به همراه آقای مهندس رضوی معاون محترم استاندار، آقای مهندس خوشنویسان مشاور سازمان صنعت و معدن، جناب آقای آوری فر مدیرکل سرمایه گذاری استانداری و هیئت همراه از آزمایشگاه شایان گستر آزما بازدید به عمل آوردند. در این بازدید راهکارهای افزایش همکاری مورد بررسی قرار گرفت و توانمندی های این مرکز برای بازدیدکنندگان ارایه گردید.


SHAYAN LAB