آزمایشگاه تخصصی شایان گستر آزما در تاریخ مرداد 95 موفق به اخذ مجوز بهداشتی از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت گردید.
خرسندیم که ازین پس در خدمت واحدهای تولیدی آرایشی جهت انجام تست های مربوطه می باشیم. شایان ذکر است که این مرکز قبلا موفق به اخذ مجوز بهداشتی از اداره استاندارد گشته است.
امیدواریم با مشارکت شما عزیزان در این زمینه بتوانیم ارائه دهنده خدمات بهتری باشیم.