آزمايشگاه شایان گستر آزما به عنوان مرجعي براي انجام آزمون‌هاي فیزیکی، شیمیایی و میکروبی مرتبط با انواع مواد غذایی، محصولات آرایشی و بهداشتی، پلیمر و بسته بندی و سلولزی با بکارگيري روش‌هاي ملی (ISIRI) و دستورالعمل‌های سازمان غذا و دارو در ایران مي‌باشد كه در راستاي تحقق اهداف كلان معاونت غذا و دارو استان قم فعاليت مي‌نمايد. اين آزمايشگاه‌ با هدف افزايش سطح رضايت مشتريان خود از طريق ارائه خدمات آزمايشگاهي با كيفيت، موارد زير را سرلوحه عملكرد خود قرار مي‌دهد:


بكارگيري افراد توانمند و ذی‌صلاح در آزمايشگاه جهت اطمينان از انجام صحيح و دقيق فعاليت‌هاي مرتبط با آزمون.

ارتقاء سطح مهارت و كارائي كاركنان از طريق آموزش‌هاي سيستماتيك، برنامه‌ريزي شده و مستمر.

برآورده سازی الزامات روش‌های آزمون

تعهد نسبت به اعمال رویه حرفه‌ای خوب در ارتباط با کیفیت خدمات تست ارائه شده به مشتریان

آشنائی کلیه پرسنل مربوطه با مستندات کیفیت و به کارگیری کلیه روش‌های اجرائی در فعالیت‌های مرتبط با محدوده عملکرد آزمایشگاه.


جهت حصول به موارد فوق آزمایشگاه شایان گستر آزما، سيستم مديريت كيفيت خود را بر مبناي استاندارد‌:2005 ISO/IEC 17025 طراحي نموده و مديریت ارشد خود را ملزم و متعهد مي‌داند منابع و امكانات لازم جهت تحقق اهداف و برآورده‌سازي الزامات اين استاندارد و بهبود فعاليت‌هاي آزمايشگاه را فراهم آورد و اثر بخشی آن را از طریق برگزاری جلسات بازنگری مدیریت و ممیزی‌های داخلی در دوره‌های زمانی مشخص بررسی می‌نماید.مدیر ارشد آزمایشگاه