ما پرسنل آزمایشگاه شایان گستر آزما متعهد می‌شویم که با رعایت کلیه اصول اخلاقی، حفظ حقوق و اسرار مشتریان و بکارگیری صحیح روش‌های آزمون، روش‌های اجرایی و خط مشی کیفیت در کار روزمره، هر روز به فکر بهبود و پیشرفت کار باشیم .

ما تعهد می‌کنیم مطابق با استاندارد ISO/IEC 17025 به دور از هر گونه تاثیرپذیری داخلی و خارجی فعالیت نماییم و کارهای محول شده را مطابق با شرح وظایف شغلی با بالاترین سطح کیفیت ارائه دهیم.

مدیر ارشد آزمایشگاه

محمدجواد خاکباز یگانه

مدیر فنی بخش آنالیز دستگاهی

فاطمه اسماعیلی نژاد

پلیمر و بسته بندی

فاطمه اسماعیلی نژاد

مدیر کیفیت آزمایشگاه

محمد جواد خاکباز یگانه

مدیر فنی بخش میکروب شناسی

سمیه عبدالحی

کارشناس بخش غذایی

معصومه اسماعیلی نژاد

مدیر فنی بخش شیمی مواد غذایی و
آرایشی - بهداشتی

فاطمه اسماعیلی نژاد

کارشناس بخش آرایشی-بهداشتی

معصومه اسماعیلی نژاد

مسئول پذیرش

معصومه علیزاده

کارشناس بخش پلیمر وبسته بندی

زهرا آزادفر